Tabela e specifikimeve për FCAG-A / RXS-L3

FCAG35AVEB / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.40
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 4.20
Efikasiteti nominal EER   3.74
  COP   3.50
  Annual energy consumption kWh 455
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++
  Kapaciteti Pdesign kW 3.50
  SEER   6.35
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 193
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++
  Kapaciteti Pdesign kW 3.32
  SCOP/A   4.90
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 949
Piping connections Lëngu Dia. jasht. mm 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50
  Drain OD mm VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike